ข่าวทุนการศึกษา

แบนเนอร์-นักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่น-2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

แบนเนอร์-งานแนะแนวและทุนการศึกษาจัดประชุมแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลทุนการศึกษา

งานแนะแนวและทุนการศึกษาจัดประชุมแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวและทุนการศึกษาจัดก

งานแนะแนวและทุนการศึกษาจัดประชุมแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลทุนการศึกษา Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษาจากภายนอก

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษาจากภายนอก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษาจากภายนอก Read More »

แบนเนอร์-แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้-2565

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้ กยศ. ที่ได้รับแจ้งอนุมัติการกู้ยืมฯ 2565

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลประจำปีก

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้ กยศ. ที่ได้รับแจ้งอนุมัติการกู้ยืมฯ 2565 Read More »

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางกอบสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Di

ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ-1-2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565

[button color=”red” size=”medium&#822

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-ประชุมชี้แจงตัวแทนหน่วยงานทุนทำงานพิเศษ-1-2565

ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่ขอนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่ว

ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่ขอนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »