ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้เปิดรับสมัครท […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2562

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ดำเ

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2562 Read More »

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 Read More »

ประกาศด่วน เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. เ

ประกาศด่วน เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประกาศ รับสมัครทุนกา

รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ Read More »

ประชุมชี้แจงการกู้ยืมกองทุน กยศ.กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 งานบริการสวัสดิการนักศึกษา

ประชุมชี้แจงการกู้ยืมกองทุน กยศ.กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน)

ประกาศรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน) Read More »