Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 3)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศผลการเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศผลการเลือกหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษาที่เลือกหอพักได้  -ให้ตรวจสอบรายชื่อเรียงตาม ลำดับการเลือกห้องพัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทาง เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th  -ให้เลือกห้องพัก ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. 2. นักศึกษาที่ต้องจับสลาก เนื่องจากมีคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากันในลำดับที่ตัดตามจำนวนที่รับได้   ให้ไปดำเนินการจับสลาก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี 3.นักศึกษาที่เลือกหอพักใหม่ เนื่องจากหอที่เลือกไว้เต็ม ให้ไปเลือกหอพักในหออื่นที่ยังว่าง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มีชื่อใน ประกาศ ผลสมัครอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ผลการสมัคร (ได้หอพัก) เข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ เพื่อการเลือกหอพัก ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ปิดระบบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น. 2. หากไม่เข้าระบบสมัครหอออนไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก 3. การสมัครก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการได้หอพักนั้นๆ ขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้ของแต่ละคน – นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา – …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ลำดับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองหอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ประกาศ ลำดับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองหอพัก ปีการศึกษา 2560  โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาติดตามประกาศการเรียกชื่อเพื่อมาสมัครหอพักเพิ่มเติม ในช่วง ต้นเดือน มิถุนายน 2560 2. หากประกาศเรียกชื่อแล้วไม่มาติดต่อดำเนินการ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก 3. เฉพาะนักศึกษาชาย ให้นักศึกษาเข้าระบบสมัครหอพัก ในวันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 11.00-24.00 น. ทำตามขั้นตอนปกติ ตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรอง(หญิง) เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรอง(ชาย) **หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 075-673000 ต่อ 4013 4018**    

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59**-53**)

งานหอพักประกาศผลการสมัครหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษาที่สมัครหอพักได้แล้ว ให้เข้าระบบอีกครั้ง เพื่อเข้าเลือกหอพักตามความประสงค์ของตนเอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (20.00 น.) ทาง เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th ปิดระบบวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (24.00 น.) 2. นักศึกษาที่ ไม่ได้หอพัก (ขึ้นชื่อสำรอง) ให้รอเมื่อมีที่ว่าง งานหอพักจะเรียกชื่อตามลำดับ **วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม Ctrl + F ใส่รหัสนักศึกษา แล้วกดค้นหา** คลิกดูรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่าง เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก_2560_ชาย เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก_2560_หญิง   -มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 4018 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง สัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ประกาศสัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศสัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560 @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบนักศึกษาสมัครหอพัก ปีการศึกษา 2560 (สำหรับรหัส 59**-53**)

– นักศึกษาสามารถเข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการดังนี้ – รับทราบกฎระเบียบและข้อตกลงของหอพัก/ปรับปรุงข้อมูลประวัตินักศึกษา/ทำแบบสอบถามงานหอพัก/ทำแบบสอบถามส่วนกิจการนักศึกษา/แจ้งความประสงค์สมัครหอพัก/ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ เวลา 10.30 น. ปิดระบบวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 24.00 น. (การสมัครก่อน-หลังไม่มีผลต่อการได้หอพัก) – นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา – หากนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อได้ที่ งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา เบอร์โทร 3165 นายวัชรินทร์ เกตุเพชร(พี่ต้น) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น(พี่หนุ่ย) 4013 4018 << เข้าระบบสมัครหอพัก >>สมัครหอพักออนไลน์ปีการศึกษา 2560<<

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการพิจารณานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเป็นนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ : ดูประกาศผลการพิจารณานักกิจกรรม_2559 หมายเหตุ 1. ผลการพิจารณาที่ไม่ผ่าน คือ ขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ของนักกิจกรรม 2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อได้ที่ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น

Read More »

ประกาศ รายชื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ และหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานหอพักประกาศรายชื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ และหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงกิจกรรม หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงานที่จัดภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อ-กิจกรรมชั่วโมงการเรียนรู้ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ดูรายชื่อ-กิจกรรมชั่วโมงการเรียนรู้ที่จัดโดยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อ.กิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 สำหรับ นักศึกษาทั่วไป  เอกสารแนบ : ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักกิจกรรม  @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560

ด้วยงานหอพักจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษา 2560  โดยจะพิจารณาให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมของชมรม สำนักวิชา หอพัก และกลุ่มอิสระ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรม เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพักและเลือกห้องพักก่อนนักศึกษากลุ่มทั่วไป ตามประกาศ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 งานหอพักจึงมีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรม และกำหนดการรายละเอียดดังนี้  วันที่                                        รายละเอียด                       …

Read More »