Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 19)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560

ด้วยงานหอพักจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิ …

Read More »

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการเ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพักและการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการปร …

Read More »