Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 10)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2561 (60*-54*)

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพั …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ปรับกำหนดการเรียกรายชื่อลำดับสำรองและประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561(ชำระค่าจองหอพักแล้ว)

เนื่องจาก งานหอพักขยายเวลาการชำระเงินค่าจองหอพัก ป …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดวันสุดท้ายของการสอบปลายภ …

Read More »