ข่าวกิจกรรม

เปิดประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศ …

เปิดประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

นักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ 40 คน …

นักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์.. ต้านภัยยาเสพติด”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภา …

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์.. ต้านภัยยาเสพติด” Read More »

ศึกษาดูงานการให้บริการด้านที่พัก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลย์เซีย

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษาดูงานจากส่ว …

ศึกษาดูงานการให้บริการด้านที่พัก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลย์เซีย Read More »

ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24

ส่วนกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา …

ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 Read More »

มรภ. รำไพพรรณี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์จาก …

มรภ. รำไพพรรณี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการนายกองค์การบริหา …

ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ Read More »