ข่าวกิจกรรม

กนศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยผ้า รุ่นที่ 1

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาผลิตหน้า […]

กนศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยผ้า รุ่นที่ 1 Read More »

น้องพลอยคว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขา สนามที่ 2

“น้องพลอย” นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ แชมป์

น้องพลอยคว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขา สนามที่ 2 Read More »

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “มอบโลหิต ด้วยรัก”

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชา

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “มอบโลหิต ด้วยรัก” Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขตหอพักและสวนวลัยลักษณ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับงานบริการและสวัสดิการ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขตหอพักและสวนวลัยลักษณ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2562 มุ้งเน้นความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2562 มุ้งเน้นความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Read More »

ประชุมเลือกหน่วยงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้จัดประชุมชี้แจงหน่ว

ประชุมเลือกหน่วยงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดระดับดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนกา

ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดระดับดีเด่น ประจำปี 2562 Read More »

การอบรมให้การคำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ Smile & Sma

การอบรมให้การคำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling) รุ่นที่ 2 Read More »