ข่าวกิจกรรม

จิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. งาน …

จิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 3) Read More »

บุคลากรศูนย์ SSC เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น. บุคลา …

บุคลากรศูนย์ SSC เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ Read More »

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ อาค …

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 Read More »

จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยวลั …

จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ป …

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “คุยกับเจ้าหน้าที่เทคนิค CDT”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น …

ศูนย์ SSC เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “คุยกับเจ้าหน้าที่เทคนิค CDT” Read More »

กนศ.ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “วลัยลักษณ์ลอยกระทง 2563”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั …

กนศ.ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “วลัยลักษณ์ลอยกระทง 2563” Read More »

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. …

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

คณะกรรมการ นศ.หอพัก อบรมแกนนำจัดการขยะหอพัก

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดอบรมแกนนำจัดการขยะ ให้แก …

คณะกรรมการ นศ.หอพัก อบรมแกนนำจัดการขยะหอพัก Read More »

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาร่วมประชุมขับเคลื่อนการปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงษ์ ม …

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาร่วมประชุมขับเคลื่อนการปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา Read More »