ข่าวกิจกรรม

แบนเนอร์-ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจก …

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนักศึกษา Read More »

แบนเนอร์-รองอธิการบดีตรวจรับงานศูนย์ติว

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจรับงานปรับปรุงศูนย์ติว

วันที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจรับงานปรับปรุงศูนย์ติว Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ 72 ภาคีเครือข่ายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ 72 ภาคีเครือข่ายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชากา …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ 72 ภาคีเครือข่ายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์ S …

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 3” Read More »

Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "เยี่ยมสำนักวิชาและประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาประจำปี 2564"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เยี่ยมสำนักวิชาและประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาประจำปี 2564”

https://www.youtube.com/watch?v=NS0YGSAapF0 ระหว่างวันท …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เยี่ยมสำนักวิชาและประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาประจำปี 2564” Read More »

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

  ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน” Read More »

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเรื่อง "การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการเยียวยาผู้ให้คำปรึกษา"

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเรื่อง “การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการเยียวยาผู้ให้คำปรึกษา”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. …

บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเรื่อง “การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการเยียวยาผู้ให้คำปรึกษา” Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจความก้าวหน้าห้องประชุมอาคาร Tutor Center

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจความก้าวหน้าห้องประชุมอาคาร Tutor Center

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปา …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจความก้าวหน้าห้องประชุมอาคาร Tutor Center Read More »