Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 20)

ข่าวกิจการนักศึกษา

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ป …

Read More »