ข่าวกิจกรรม

บุคลากร สพน. ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 2565

บุคลากร สพน. ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น. บ …

บุคลากร สพน. ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 Read More »

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึ …

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 Read More »

แบนเนอร์-สานสัมพันธ์เติมฝันเศรษฐศาสตร์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 บุคลากร Smile & Smart Ce …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ แต่งเติมฝัน เศรษฐศาสตร์” Read More »

นักศึกษาพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

นักศึกษาพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

นักศึกษาพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ Read More »

บุคลากร สพน. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

บุคลากร สพน. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 4 กรกฎาคม 2565

เมื่อเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 บุคลากรส่วนส่งเสริมและพั …

บุคลากร สพน. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สพน.) จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 1

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สพน.) จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 1

เช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 5.00 น. นักศึกษาแ …

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สพน.) จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 1 Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู สืบสานประเพณีไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256 …

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู สืบสานประเพณีไทย Read More »

ประชุมสรุปกิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมสรุปกิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดปร …

ประชุมสรุปกิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได …

งานแนะแนวและทุนการศึกษาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »