ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาบูรณาการร่วม ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพักขับเคลื่อนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามนโยบาย อว.

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาบูรณาการร่วม ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพักขับเคลื่อนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามนโยบาย อว.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. รองศาส …

Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2566

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วร …

Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักจัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 (นัดพิเศษ)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักจัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 (นัดพิเศษ)

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2566) ส่วนส่งเสริมและพัฒนานัก …

Read More »
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.