Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 2)

ข่าวกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" ครั้งที่ 5/2559  และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากนั้นจะได้ฟังการปาฐกถา และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ นายเอกชัย ดารากรัย ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 (สตง.) เป็นต้น กิจกรรมการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก 2 ชั่วโมง Loading…

Read More »

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ 5 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนงาน 5 ส มาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีรวมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

ด้วยองค์การบริหารฯร่วมกับชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมเปตอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมกรีฑา และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา 13 สำนักวิชา ในนามหน่วยสีจำนวน 6 หน่วยสี

Read More »

[ปิดรับสมัครแล้ว] เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

Read More »

รับสมัครผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 19

โอกาส !! มาถึงคุณแล้ว  ขอเชิญชวน หนุ่มสาวไฟแรง ทุกเพศทุกวัย ที่มีความกล้าแสดงออก และใฝ่ฝันอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ประกาศ!! เลื่อนจัดกิจกรรม “safe love safe life”

ด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงษ์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วันสวรรณคต) พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #3

งานแนะแนวส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น

Read More »

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เริ่ม 21 พฤศจิกายน 2559) โดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Read More »

WU Lovecare รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรม Junior Master Trainer #3

WU Lovecare รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรม Junior Master Trainer #3 แกนนำสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อบรมวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

Read More »