Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 10)

ข่าวกิจการนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาและบุคลากร มทร.ศรีวิชัย (ขนอม) ดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 …

Read More »

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบหมายให้ นางสาวประภา ม …

Read More »