ข่าวกิจกรรม

สพน. บริการรับเอกสารและลงนามแบบเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ กองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2565

แบนเนอร์-รับเอกสารและลงนามแบบเบิกเงิน-กยศ-2-2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึก …

Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา”

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “การ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ …

Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับทีมนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา LAW63-100

แบนเนอร์ - ทบทวนรายวิชา law63-100

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2565 โครงการเสริมศักยภาพนั …

Read More »
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.