Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 231-260

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอพักที่ไม่แจ้งคือ นักศึกษาเต็ม
หอ 1 ว่าง 1 ที่ 
หอ 2 ว่าง 2 ที่ 
หอ 4 ว่าง 1 ที่
หอ 10 ว่าง 1 ที่  
หอ 18 ว่าง 1 ที่

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาเลือกหอ/ห้อง ในวันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 12.00 น. ตรงเวลา ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา

2. สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ มีบัตรมาแสดงตน

3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย

4. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ เวลา 13.00 น.

 4.1 เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา"

     4.2 คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"

     4.3 คลิก เลือก "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก" และเลือกพิมพ์

     4.4 นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำมายืนยันที่ศูนย์ประสานงานหอพักทันที

**หากไม่มาติดต่อและชำระเงิน ถือว่าะสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้**

**รายชื่อเรียกสำรองรอบที่ 5 สมัครหอพัก **

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกสำรองรอบที่_5_หญิง_2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *