Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งกำหนดการแก่นักศึกษาผู้กู้ กยศ/กรอ. ที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ 2561

แจ้งกำหนดการแก่นักศึกษาผู้กู้ กยศ/กรอ. ที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ 2561

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ.และ กรอ. ที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษา เข้าระบบจองคิว ออนไลน์ ตั้งแต่ วันนี้  จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น. เพื่อจองคิว เข้ารับการสัมภาษณ์และส่งใบสมัคร  ในวันที่  14- 17 สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  บริเวณที่นั่งอ่านวารสาร ชั้น 1

กลุ่มที่ 1 ( กลุ่มผู้กู้  กยศ. )  ให้จองคิว ออนไลน์  และส่งเอกสารตามวัน เวลา ที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
1. ใบสมัคร กยศ.ประเภทต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. หนังสือรับรองรายได้ 
4. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 3/2560 (Print จากระบบ ศบศ. / CES)
5. สำเนาแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของปีการศึกษาล่าสุด
6. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด
7. รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย)

กลุ่มที่ 2 ( กลุ่มผู้กู้ กรอ. ) ให้จองคิวออนไลน์  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. และส่งเอกสารตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่กู้ กรอ. ( ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ )
1. ใบสมัคร กยศ.ประเภทต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. หนังสือรับรองรายได้ 
4. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 3/2560 (Print จากระบบ ศบศ. / CES)
5. สำเนาแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของปีการศึกษาล่าสุด
6. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด
7. รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย)

นักศึกษาที่กู้ กรอ. ที่กู้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ส่งเอกสาร ดังนี้
1.    แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น
2.    แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด
3.    รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย)

เข้าระบบจองคิวออนไลน์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *