Daily Archives: สิงหาคม 1, 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาใหม่ 61** ประเภท Admission และรับตรงอิสระ

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักโดยวิธีการดังนี …

Read More »