Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / กิจกรรม “โยธาอาสาพัฒนา”

กิจกรรม “โยธาอาสาพัฒนา”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมโยธาโดยนักศึกษาจิตอาสาจัดทำโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1

ใน วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโดยรอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสีเส้นจราจร ทั้งพื้นที่ถนน ลานจอดรถ โดยรอบอาคารกิจกรรมนักศึกษาและโรงอาหาร ทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านงานอาสาสมัคร คือ ได้เข้าใจความรู้สึกและความคิดของตนเมื่อเข้ามาทำงานโดยจิตอาสา ได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่ ตลอดจนได้รู้ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *