Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

     ด้วยงานหอพักจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษา 2561  โดยจะพิจารณาให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมของชมรม สำนักวิชา หอพัก และกลุ่มอิสระ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรม เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพักและเลือกห้องพักก่อนนักศึกษากลุ่มทั่วไป ตามประกาศ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

     งานหอพักจึงมีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรม และกำหนดการรายละเอียดดังนี้

วันที่  รายละเอียด  หมายเหตุ
12-15 มีนาคม นักศึกษารับใบสมัครนักกิจกรรมและตรวจสอบคะแนน  ณ ศูนย์ประสานงานหอพักและ http://dsaapp.wu.ac.th/hours/login.asp
13-14 มีนาคม นักศึกษายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก
16 มีนาคม        คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรม อาคารไทยบุรี
16 มีนาคม ประกาศผลการพิจารณานักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เวลา 20.00 น.ทาง https://dsa.wu.ac.th
16-19 มีนาคม นักศึกษาเข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ เวลา 20.00 น ทาง https://dsa.wu.ac.th

 

►Download   ใบสมัครนักกิจกรรม_61    (File PDF)

►Download   ใบสมัครนักกิจกรรม_61    (File Word)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *