Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ค่าย “หนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 5

ค่าย “หนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2561 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60xxxxxx) ประจำปีการศึกษา 2560  รุ่นที่  5  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตคนดี ด้านความกตัญญู กตเวที  การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 104 คน มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษารุ่นพี่ จำนวน 10 คน รวม 114 คน

ค่ายหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาหอพักและที่สนใจ ทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม จัดขึ้นปีละ 5 รุ่น โดยจัดต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *