Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยม WU Plus Center และหอพักลักษณานิเวศ 13

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยม WU Plus Center และหอพักลักษณานิเวศ 13

เมื่อวันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยมอาคาร PLUS CENTER (บริเวณหอพักลักษณานิเวศ 14) และหอพักลักษณานิเวศ 13

ทั้งบริเวณภายในห้องติว ภายในหอพักและภูมิทัศน์รอบอาคาร พร้อมให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงอาคารและการดำเนินงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา หัวหน้างานหอพัก ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นักศึกษาพี่ติวเตอร์ และนักศึกษาภายในหอพัก


PLUS CENTER เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดการตกออกกลางคันของนักศึกษา กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การติดตามดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และจัดทบทวนรายวิชาในรายวิชาที่นักศึกษาต้องการความรู้เพิ่มเติม โดยโครงการมีการประสานงานติดตามดูแลนักศึกษาร่วมกับที่ปรึกษาหอพัก งานทุนการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ โดยมีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่อาคารประกอบหอพักลักษณานิเวศ 14 ในเขตหอพักนักศึกษา

ชมประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *