Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีรับรางวัลคูปองอาหาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีรับรางวัลคูปองอาหาร

ผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจร้านค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 40 บาท (คูปอง)

ดังรายชื่อต่อไปนี้

57115511    นางสาวน้ำฝน จันทมุณี    สาธารณสุขศาสตร์
59111765    นางสาวจิรัชญา ยันพะโยม    ศิลปศาสตร์
56145378    นายศุภโชค พิมแสนนิล    เทคโนโลยีการเกษตร
56147143    นางสาวชนกนันท์ ใต้แสงทวีธรรม    เภสัชศาสตร์
59140145    นางสาวกฤติกา สุทธิสาร    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
58122664    นายอนุสรณ์ ถาวรพร    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
58147851    นายโปษัณ แสงมณี    รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
59163238    นางสาวสุวารี เอียบสกุล    การจัดการ
58142720    นายปรมินทร์ ภูนฤมิต    วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
60144862    นายสุรเดช พรหมเดช    รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รับรางวัลได้ที่ คุณณัชธัญนพ (พี่ยุ้ย) ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหารชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ 

** คูปองสามารถใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 ณ ร้านจำหน่ายอาหารของโรงอาหาร 1 โรงอาหาร 4  และศูนย์อาหารกลางคืนเท่านั้น **

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *