Daily Archives: ตุลาคม 2, 2017

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ นักศึกษา หรือ บัณฑิต …

Read More »