Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้


1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่อกับที่ปรึกษาหอพักเดิมเพื่อแก้ไขข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก
2. หากนักศึกษาไม่ติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว งานหอพักจะส่งรายชื่อให้ส่วนการเงินเพื่อหักเงินประกันของเสียหายต่อไป
3. หากข้อมูลถูกต้อง นักศึกษาต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน รายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560
4. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน ในปีการศึกษา 2560
5. รายชื่อเรียงตามหอพักและห้องพักของนักศึกษา

#วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา#

เอกสารแนบ :  รายชื่อนักศึกษาคืนห้องพักไม่เรียบร้อย ปีการศึกษา 2559


หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *