Home / ข่าวทุนการศึกษา / รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAx รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAx รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อเนื่องจาก มวล., ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา) สามารถเข้าระบบ E-studentloan จากเวป www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น และพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่อง หนังสือรับรองรายได้ และแบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2560  
เอกสารแนบ ดังนี้ 
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาค1/ 2560 (พิมพ์จากระบบ E-Studentloan)
2. ใบสมัคร กยศ. ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)
3. แบบฟอร์มรายละเอียด และข้อมูลความ จำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ดาวน์โหลด)
4. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/ห้างร้าน) (ดาวน์โหลด)
5. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 3/2559 (Print จากระบบ CES)
6. สำเนาแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของปีการศึกษาล่าสุด
7.แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอรม์ที่เคยดาวน์โหลด
8.รูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมละ 2-3 ภาพ)

(สำหรับเวลาในการส่งใบสมัครและสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *