Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย. 2560

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย. 2560

งานหอพักประกาศเรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2  วันที่ 2 มิ.ย. 2560

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก

ลักษณานิเวศ 1 ว่าง 16 ที่

ลักษณานิเวศ 2 ไม่ว่าง

ลักษณานิเวศ 3 ว่าง 3 ที่

ลักษณานิเวศ 4 ว่าง 8 ที่

ลักษณานิเวศ 5 ว่าง 31 ที่

ลักษณานิเวศ 7 ไม่ว่าง

ลักษณานิเวศ 10 ว่าง 8 ที่

ลักษณานิเวศ 11 ว่าง 2 ที่

ลักษณานิเวศ 13 ไม่ว่าง

ลักษณานิเวศ 14 ไม่ว่าง

ลักษณานิเวศ 16 ว่าง 4 ที่

ลักษณานิเวศ 17 ว่าง 3 ที่

ลักษณานิเวศ 18 ว่าง 8 ที่

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาเลือกหอ/ห้อง ในวันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 12.15 น. ตรงเวลา ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา

2. สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ มีบัตรมาแสดงตน

3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปมาด้วย

4. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ เวลา 13.30 น.

4.1 เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา"

4.2 คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"

4.3 คลิก เลือก "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" และเลือกพิมพ์

4.4 นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำมายืนยันที่ศูนย์ประสานงานหอพักทันที

**หากไม่มาติดต่อและชำระเงิน ถือว่าะสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้

**รายชื่อเรียกรอบที่ 2 สมัครหอพัก **

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกรอบที่_2_ชาย

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกรอบที่_2_หญิง

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *