Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. วันที่ 6 เมษายน 2560  มีบริการต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ (รถจักรยานยนต์ทุกชนิด,ทะเบียนขาด,รถเก่า) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี
 2. วันที่ 6 – 7 เมษายน 2560  มีบริการตรวจสภาพ อะไหล่เครื่องยนต์ฟรี ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และจำหน่ายหมวกนิรภัย   ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี
 3. จัดอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมขนส่งทางบก มี 3 รุ่นๆละ 200 คน (มีค่าลงทะเบียน 300 บาท)  ดังต่อไปนี้
 • รุ่นที่ 1 : วันที่ 8 เมษายน  2560  (ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2560)
  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 310
 • รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน 2560  (ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17-21 เมษายน 2560)
  เวลา 09.00-16.00 น. ณ  อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา
 • รุ่นที่ 3 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  (ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560)
  เวลา 09.30-16.00 น.  ณ  อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ติดต่อชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรบใบขับขี่ได้ที่ คุณวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ งานสวัสดิการและบริการ สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ตามวันที่กำหนดข้างต้น

การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะประกาศเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทราบก่อนการอบรม 1 วัน ผู้สมัครที่สมัครและมีชื่อในประกาศ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ให้ติดต่อ คุณวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ งานสวัสดิการและบริการ สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี หรือ โทร.3147

ผู้ที่ผ่านการอบรม  สามารถนำใบรับรองการอบรมไปยื่นขอทดสอบขอใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สถานีขนส่งได้ทุกแห่ง

นักศึกษาและผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวิมลลักษณ์ ธีรวัจน์  ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.3147

 

สมัครเข้าร่วมอบรมขับขี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *