Home / ข่าวทุนการศึกษา / รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติของนักศึกษาทุนกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติของนักศึกษาทุนกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อปฎิบัติของนักศึกษาทุนกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทั้งประเภท ทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาสฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

โดยให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 และนำผู้ปกครองมาพบด้วย เพื่อพูดคุยรายละเอียดของทุนฯ ต่อไป

รายชื่อมีดังนี้

1.นางสาวดารุณี โต๊ะจิ ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
2.นางสาวสุฑารัตน์  รัตนะ ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
3.นายบัลลังก์  ปิลวาสน์ ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
4.นางสาวปัญจวัลย์  ป่ากว้าง ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
5.นางสาวกานดารัตน์  ประไพ ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
6.นางสาวเจนจิรา  คงวัน ชั้นปี 4 (ทุนสร้างโอกาส)
7.นางสาวฮารีซา  มีนทกานต์ ชั้นปี 2 (ทุนเรียนดี)
8.นายณัฐดนัย  ศรีสวัสดิ์ ชั้นปี 2 (ทุนเรียนดี)
9.นายธีรทัศน์  ชูราษฎร์ ชั้นปี 2 (ทุนสร้างโอกาส)
10.นางสาวธิดากานต์  ศรีคง ชั้นปี 2 (ทุนสร้างโอกาส)
11.นายนัฐวัฒน์  นวลจริง ชั้นปี 2 (ทุนสร้างโอกาส)
12.นายปรัชญา  ศรีวงศ์ ชั้นปี 2 (ทุนสร้างโอกาส)

ดาวน์โหลดไฟล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *