ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
ข่าว
  หัวข้อข่าว   กำหนดการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2556
-
 

นักศึกษาที่รับใบสมัครผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2556 ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ตามเอกสารแนบ


หมายเหตุ : ให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบ E-studentloan ตามลิงค์ที่แนบ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.htmlตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 (เฉพาะนักศึกษา GPAx 2.00 ขึ้นไป และนักศึกษาที่ไม่รีรหัส ไม่สอบใหม่ในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เท่านั้น) 


ประกาศส่งใบสมัครสีเขียว
แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 ผู้ประกาศ : งานทุนการศึกษา
 งานทุนการศึกษา